Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o zamówieniach publicznych

Zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Koszęcin

Zapraszamy Wykonawców do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł na: "Kompleksowe przygotowanie i oznakowanie przeciwpożarowe na terenie Nadleśnictwa Koszęcin – wszystkie leśnictwa".
 

Informacja dla Wykonawców:

 

Koszęcin, 08.08.2022 r.

 

Zapytanie do treści specyfikacji dotyczącej znaków – załącznik nr 1

 

Pytanie Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający dopuści materiał inny niż „płyta kompozytowa minimum 3 mm” do wykonania tablic, np. blacha ocynkowana?

2. Czy zamawiający dopuści słupki okrągłe metalowe, średnica min. 48mm, ocynkowane, minimalna grubość ścianki 2,0 mm?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie tablic na  materiałach:

- płyta kompozytowa minimum 3 mm,

- blacha ocynkowana minimum 0,7 mm.

2. Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupków o średnicy min. 48mm, ocynkowane, minimalna grubość ścianki 2,0 mm.

 

----------------------------------------------------

 

Koszęcin, 18.08.2022 r.

PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin informuje o publikacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 


 

 

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.