Lista aktualności Lista aktualności

LEŚNICY WALCZĄ O PRZYWRÓCENIE ŚWIETNOŚCI REZERWATU JELENIAK – MIKULINY

Rezerwat Jeleniak-Mikuliny został utworzony w roku 1957 z inicjatywy miejscowych leśników, celem ochrony miejsc lęgowych żurawi na terenie dwóch stawów położonych w niecce między-wydmowej zlokalizowanej w okolicy miejscowości Piłka.

Utworzenie rezerwatu oraz wcześniejsze zaniechanie gospodarki rybackiej spowodowało, iż roślinność błotno-szuwarowa zaczęła intensywnie zajmować coraz większą jego powierzchnię, kosztem lustra wody, dzięki czemu miejsce to stało się siedliskiem wielu cennych i unikatowych w skali regionu  gatunków. W 2010 roku powódź spowodowała uszkodzenie grobli czołowej i urządzeń piętrzących zbiornika Mikuliny oraz częściowe zalanie terenów w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Piłka. Pomimo usilnych starań podjętych niezwłocznie po wystąpieniu szkody przez Nadleśnictwo Koszęcin oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach  nie uzyskano wówczas wystarczających środków na remont grobli z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, jak również Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. W roku 2015 Nadleśnictwo zleciło przeprowadzenie specjalistycznej  ekspertyzy  stanu technicznego grobli, która wykazała, konieczność  przeprowadzenia jej generalnego remontu. Do czasu jego wykonania, celem zachowania bezpieczeństwa powszechnego i ochrony miejscowości Piłka przed ponownym zalaniem, koniecznym stało się  obniżenie poziomu lustra wody w rezerwacie, gdyż utrzymywanie zbyt wysokiego stanu wody grozi  dalszym uszkodzeniem grobli, co w konsekwencji może doprowadzić do jej przerwania.

W dniu 8 grudnia 2015 na terenie Nadleśnictwa Koszęcin odbyło się wyjazdowe posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego któremu przewodniczył prof. dr hab. Aleksander Herczek. Głównym tematem posiedzenia był remont grobli stawu Mikuliny w rezerwacie przyrody „Jeleniak Mikuliny". Członkowie Rady oraz przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska po przeanalizowaniu przedstawionych założeń oraz wizji terenowej jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie koncepcję remontu grobli zaproponowaną przez Nadleśnictwo Koszęcin.  Z uwagi na konieczność zaangażowania znacznych  środków finansowych na realizację  przedsięwzięcia Nadleśnictwo zaproponowało również, aby modernizację grobli sfinansować ze środków projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2016-2020. Dofinansowanie realizacji zaproponowanych działań zostało zgłoszone przez Nadleśnictwo Koszęcin do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych przy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. W chwili obecnej oczekuje się na weryfikację przez Komisję Europejską złożonego przez Lasy Państwowe zbiorczego wniosku obejmującego m.in. przedmiotowe zadanie.

 

Średnia (0 Głosy)


Dodaj komentarz
Majka
"...obniżenie poziomu lustra wody..." ja tam widzę całkowite wysuszenie Mikulin i obniżenie stanu wody w Jeleniaku. Pozostawienie minimalnego stanu na Mikulinach wystarczyłoby na utrzymanie rezerwatu w jakotakiej kondycji. Jednak ego osoby odpowiedzialnej za całkowite rozebranie stawidła było większe niż wartości przyrodnicze rezerwatu. Ciekaw jestem czy ktoś odpowie za zniszczenie rezerwatu.
Zamieszczone 30.09.16 08:33.