Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

 

 

Koszęcin, 31.12.2020 r.

Zn. spr.: ZG.270.22.2020.MA

 

OGŁOSZENIE

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin, ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Koszęcin w roku 2021”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), w związku z trwającymi utrudnieniami w dostępie do strony BIP Nadleśnictwa Koszęcin, publikuje poniżej oraz w załączonym pliku informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach: Pakiet II, III i IV przedmiotowego postępowania.

 

 

 

 

 

Koszęcin, 31.12.2020 r.

Zn. spr.: ZG.270.22.2020.MA

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pakiet II, III i IV

 

            Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin, ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Koszęcin w roku 2021”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanym w dniu 30.10.2020 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 2020/S 212-518479, na stronie internetowej BIP Nadleśnictwa Koszęcin oraz na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Koszęcin, stosownie do treści art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm., dalej PZP) zawiadamia o:

 

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty – Pakiet II

W prowadzonym postępowaniu w zakresie Pakietu II wpłynęły do Zamawiającego dwie oferty:

  1. Oferta nr 5, złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum Koszęcin 1: Lider: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Brol Maria, ul. Nadrzeczna 12, 42-283 Boronów, partner: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LARIX Adam Golasz, ul. Ofiar Katynia 102, 42-660 Kalety. Łączna ocena oferty: 98,87 pkt, w tym cena: 58,87 pkt, samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia: 20,00 pkt, doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia: 10,00 pkt, termin płatności: 10,00 pkt.
  2. Oferta nr 7, złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum Piłka: Lider: Zakład Usług Leśnych Łukasz Sprycha, ul. Lubliniecka 4c, 42-700 Solarnia, partner: Zakład Usług Leśnych Krystian Karmański, ul. Sikorskiego 24a, 42-286 Koszęcin. Łączna ocena oferty: 100,00 pkt, w tym cena: 60,00 pkt, samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia: 20,00 pkt, doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia: 10,00 pkt, termin płatności: 10,00 pkt – wybrana jako najkorzystniejsza w Pakiecie II.

 

II. Wyborze najkorzystniejszej oferty – Pakiet III

W prowadzonym postępowaniu w zakresie Pakietu III wpłynęły do Zamawiającego dwie oferty:

  1. Oferta nr 1, złożona przez Wykonawcę: Usługi Leśne Krystyna Jureczko, ul. Lubliniecka 4, Solarnia, 42-700 Lubliniec. Łączna ocena oferty: 100,00 pkt, w tym cena: 60,00 pkt, samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia: 20,00 pkt, doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia: 10,00 pkt, termin płatności: 10,00 pkt – wybrana jako najkorzystniejsza w Pakiecie III.
  2. Oferta nr 6, złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum Koszęcin 2: Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LARIX Adam Golasz, ul. Ofiar Katynia 102, 42-660 Kalety, partnerzy: Zakład Usług Leśnych Salix Krzysztof Szukała, ul. Kolorowa 17, 46-331 Radłów, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Brol Maria, ul. Nadrzeczna 12, 42-283 Boronów, Zakład Usługowo-Szkoleniowy Leśnictwa Moto-Wrzos J. E. Front s.c., ul. Sosnowa 2, 42-690 Tworóg – oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP, tj. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium.

 

III. Wyborze najkorzystniejszej oferty – Pakiet IV

W prowadzonym postępowaniu w zakresie Pakietu IV wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta:

Oferta nr 3, złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum:  Lider: "Leśna Energia" Dawid Lenart, ul. Lubliniecka 5, 42-772 Pawonków, partner: Zakład Usług Leśnych „Knieja” Strzoda Adam, ul. Wczasowa 22/13, 42-290 Blachownia. Łączna ocena oferty: 100,00 pkt, w tym cena: 60,00 pkt, doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia: 30,00 pkt, termin płatności: 10,00 pkt – wybrana jako najkorzystniejsza w Pakiecie IV. Zamawiający w Pakiecie IV zwiększył przeznaczoną na realizację zamówienia kwotę podaną przed otwarciem ofert do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

IV. Wykonawcy wyłonieni jako wygrywający złożyli niepodlegające odrzuceniu oferty na realizację przedmiotu zamówienia, ocenione jako najkorzystniejsze w oparciu o określone przez Zamawiającego kryteria wyboru ofert.

 

V. W postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców, nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

 

Koszęcin, 29.12.2020 r.

Zn. spr.: ZG.270.22.2020.MA

 

OGŁOSZENIE

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin, ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Koszęcin w roku 2021 – leśnictwa: Kalina, Boronów, Cieszowa, Kamienica, Lipowiec”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), opublikowanym w dniu 28.12.2020 r. na stronie Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem: 2020/S 252-636839,

w związku z trwającymi pracami mającymi na celu poprawę dostępności strony BIP Nadleśnictwa Koszęcin, na której zamieszczona jest dokumentacja przedmiotowego postępowania:

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_koszecin/zamowienia_publiczne

 

informuje o udostępnieniu dokumentacji postępowania na platformie JOSEPHINE pod adresem:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/10272/summary

 

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.