Lista aktualności Lista aktualności

Ratowanie rezerwatu „Jeleniak-Mikuliny” – rozpoczęte

Jedynym ratunkiem dla rezerwatu jest maksymalne spowolnienie odpływu wódy oraz jej retencjonowanie, do czego przyczynią się zaplanowane do wykonania przez Nadleśnictwo prace remontowe.

Ratowanie rezerwatu „Jeleniak-Mikuliny” – rozpoczęte.

      Po kilkunastu miesiącach od podjęcia decyzji o konieczności wykonania niezbędnych robót naprawczych związanych z remontem grobli w rezerwacie przyrody „Jeleniak-Mikuliny” w dniu 13 sierpnia w siedzibie Nadleśnictwa podpisano umowę z Rejonowym Przedsiębiorstwem Melioracyjnym S.A. z Lublińca na ich wykonanie. Realizacja zaplanowanych prac jest strategicznie ważna dla zachowania celu, dla którego rezerwat został utworzony, a tym samym dla jego trwałości. Ich zakres obejmuje naprawę uszkodzonej grobli czołowej oraz budowę nowego urządzenia spustowo-piętrzącego tzw. mnicha – silnie nadwyrężonych przez powódź w 2010 roku. Naprawione zostaną również tzw. przelewy burzowe, chroniące groblę przed rozmyciem w przypadku pojawienia się nadmiaru wód, spowodowanych obfitymi opadami deszczu. Oczyszczeniu i wyprofilowaniu podlegać będą również rowy odprowadzające wodę wypływającą przez mnich oraz przelewy burzowe.

      Czasochłonna i drobiazgowa procedura przygotowania dokumentacji projektowej wynikała z konieczności przeprowadzenia przez Nadleśnictwo wszechstronnych konsultacji i uzgodnień m.in. z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach, jak również uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych. Procedura wyboru wykonawcy prac odbyła się w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, a ich realizacja prowadzona będzie pod stałym nadzorem przyrodniczym.

      Przypomnijmy, iż rezerwat został utworzony z inicjatywy miejscowych leśników w 1957 roku „dla zachowania ze względów naukowych śródleśnego torfowiska z pierwotną roślinnością, będącego zarazem miejscem lęgowym żurawi”. Aktualnie jego powierzchnia po powiększeniu w 2012 roku wynosi ponad 120 ha. Od kilku lat obserwowane jest stałe obniżanie się poziomu wody w rezerwacie, spotęgowane brakiem opadów deszczu, bezśnieżnymi zimami, nieszczelnością grobli oraz wiekowego mnicha. W efekcie tych zdarzeń oraz okoliczności w ostatnich latach można było obserwować spektakularny okresowy brak wody, doprowadzający do całkowitego jego wysuszenia, co wpłynęło zdecydowanie negatywnie na występujące tam rośliny oraz zwierzęta. Jedynym ratunkiem dla rezerwatu jest maksymalne spowolnienie odpływu wódy oraz jej retencjonowanie, do czego przyczynią się zaplanowane do wykonania przez Nadleśnictwo prace remontowe.

      Zadanie będzie realizowane w ramach programu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.