Lista aktualności Lista aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - PALIWA 2020

Koszęcin, 31.12.2019 r.

Zn. spr.: SA.422.1.2019.CM

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowania przetargowym na realizację zadania pn.:

 

„Dostawa paliw (tankowanie pojazdów) dla pojazdów będących własnością PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin w roku 2020” w następujących ilościach:

a) olej napędowy (ON) – 12000 litrów

b) benzyna silnikowa Pb 95 – 2200 litrów

c) AdBlue (płyn katalityczny dodatek do ON) – 300 litrów

 

Zamawiający działając w oparciu o Zarządzenie nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictw Koszęcin z dnia 12.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na realizację zadania pn.: „Dostawa paliw (tankowanie pojazdów) dla pojazdów będących własnością PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin w roku 2020”: benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego (ON) oraz dodatku katalitycznego do ON – preparatu AdBlue, w następujących ilościach: 

a) olej napędowy (ON) – 12000 litrów

b) benzyna silnikowa Pb 95 – 2200 litrów

c) AdBlue (płyn katalityczny dodatek do ON) – 300 litrów

 

- zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Handlowe PAK-OIL Sp. z o.o., ul. Dolna 2, 42-283 Boronów

 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 ważna oferta złożona przez:

1. Przedsiębiorstwo Handlowe PAK-OIL Sp. z o.o., ul. Dolna 2, 42-283 Boronów

            Wartość oferty brutto: 71 195,00 zł, w tym VAT: 13 211,59

            Zaproponowane upusty do 1 litra zatankowanych paliw:

            4% do ON

            4% do Benzyny bezołowiowej PB 95

            4% do preparatu katalitycznego AdBlue

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.