Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

 

 

Koszęcin, 31.12.2020 r.

Zn. spr.: ZG.270.22.2020.MA

 

OGŁOSZENIE

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin, ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Koszęcin w roku 2021”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), w związku z trwającymi utrudnieniami w dostępie do strony BIP Nadleśnictwa Koszęcin, publikuje poniżej oraz w załączonym pliku informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach: Pakiet II, III i IV przedmiotowego postępowania.

 

 

 

 

 

Koszęcin, 31.12.2020 r.

Zn. spr.: ZG.270.22.2020.MA

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pakiet II, III i IV

 

            Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin, ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Koszęcin w roku 2021”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanym w dniu 30.10.2020 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 2020/S 212-518479, na stronie internetowej BIP Nadleśnictwa Koszęcin oraz na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Koszęcin, stosownie do treści art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm., dalej PZP) zawiadamia o:

 

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty – Pakiet II

W prowadzonym postępowaniu w zakresie Pakietu II wpłynęły do Zamawiającego dwie oferty:

 1. Oferta nr 5, złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum Koszęcin 1: Lider: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Brol Maria, ul. Nadrzeczna 12, 42-283 Boronów, partner: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LARIX Adam Golasz, ul. Ofiar Katynia 102, 42-660 Kalety. Łączna ocena oferty: 98,87 pkt, w tym cena: 58,87 pkt, samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia: 20,00 pkt, doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia: 10,00 pkt, termin płatności: 10,00 pkt.
 2. Oferta nr 7, złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum Piłka: Lider: Zakład Usług Leśnych Łukasz Sprycha, ul. Lubliniecka 4c, 42-700 Solarnia, partner: Zakład Usług Leśnych Krystian Karmański, ul. Sikorskiego 24a, 42-286 Koszęcin. Łączna ocena oferty: 100,00 pkt, w tym cena: 60,00 pkt, samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia: 20,00 pkt, doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia: 10,00 pkt, termin płatności: 10,00 pkt – wybrana jako najkorzystniejsza w Pakiecie II.

 

II. Wyborze najkorzystniejszej oferty – Pakiet III

W prowadzonym postępowaniu w zakresie Pakietu III wpłynęły do Zamawiającego dwie oferty:

 1. Oferta nr 1, złożona przez Wykonawcę: Usługi Leśne Krystyna Jureczko, ul. Lubliniecka 4, Solarnia, 42-700 Lubliniec. Łączna ocena oferty: 100,00 pkt, w tym cena: 60,00 pkt, samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia: 20,00 pkt, doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia: 10,00 pkt, termin płatności: 10,00 pkt – wybrana jako najkorzystniejsza w Pakiecie III.
 2. Oferta nr 6, złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum Koszęcin 2: Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LARIX Adam Golasz, ul. Ofiar Katynia 102, 42-660 Kalety, partnerzy: Zakład Usług Leśnych Salix Krzysztof Szukała, ul. Kolorowa 17, 46-331 Radłów, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Brol Maria, ul. Nadrzeczna 12, 42-283 Boronów, Zakład Usługowo-Szkoleniowy Leśnictwa Moto-Wrzos J. E. Front s.c., ul. Sosnowa 2, 42-690 Tworóg – oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP, tj. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium.

 

III. Wyborze najkorzystniejszej oferty – Pakiet IV

W prowadzonym postępowaniu w zakresie Pakietu IV wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta:

Oferta nr 3, złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum:  Lider: "Leśna Energia" Dawid Lenart, ul. Lubliniecka 5, 42-772 Pawonków, partner: Zakład Usług Leśnych „Knieja” Strzoda Adam, ul. Wczasowa 22/13, 42-290 Blachownia. Łączna ocena oferty: 100,00 pkt, w tym cena: 60,00 pkt, doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia: 30,00 pkt, termin płatności: 10,00 pkt – wybrana jako najkorzystniejsza w Pakiecie IV. Zamawiający w Pakiecie IV zwiększył przeznaczoną na realizację zamówienia kwotę podaną przed otwarciem ofert do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

IV. Wykonawcy wyłonieni jako wygrywający złożyli niepodlegające odrzuceniu oferty na realizację przedmiotu zamówienia, ocenione jako najkorzystniejsze w oparciu o określone przez Zamawiającego kryteria wyboru ofert.

 

V. W postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców, nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

 

Koszęcin, 29.12.2020 r.

Zn. spr.: ZG.270.22.2020.MA

 

OGŁOSZENIE

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin, ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Koszęcin w roku 2021 – leśnictwa: Kalina, Boronów, Cieszowa, Kamienica, Lipowiec”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), opublikowanym w dniu 28.12.2020 r. na stronie Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem: 2020/S 252-636839,

w związku z trwającymi pracami mającymi na celu poprawę dostępności strony BIP Nadleśnictwa Koszęcin, na której zamieszczona jest dokumentacja przedmiotowego postępowania:

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_koszecin/zamowienia_publiczne

 

informuje o udostępnieniu dokumentacji postępowania na platformie JOSEPHINE pod adresem:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/10272/summary

 

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podleśniczego

PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, kandydatem do zatrudnienia na stanowisko podleśniczego został wybrany Pan

Michał Gocyła

 

 

 

w załączniu poniżej w plikacj znajduje się skan pisma.

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Postępowanie - Sprzedaż paliw w roku 2021

Koszęcin, 31.12.2020 r.


Zn. spr.: SA.270.24.2020.CM

 

    PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż paliw w roku 2021.

Informacja do pobrania w załączonym pliku.

resources-to-get

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PUSTOSTANU NADLEŚNICTWO RÓŻAŃSKO

Ogłoszenie o sprzedaży pustostanu Nadleśnictwo Sławno w załaczonym pliku.
Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Nabór zewnętrzny na stanowisko Ksiegowego/wej

PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko księgowego/wej 

Wszelkie informacje w załączonym poniżej pliku.

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

INFORMACJA - DZIEŃ WOLNY

PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin informuje szanownych Pańśtwa petentów, że decyzja nadleśniczego nadleśnictwa Koszęcin

dzień 24 grudnia - wigilia (czwartek) 2020 r.

jest dniem wolnym od pracy

 

za ewentualne utrudnienia uprzejmnie przepraszamy

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Ogłoszenie o sprzedaży pustostanu Nadleśnictwo Sławno

Ogłoszenie o sprzedaży pustostanu Nadleśnictwo Sławno w załaczonym pliku.

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Ogłoszenie w sprawie naboru wewnętrznego na stanowisko podleśniczego i księgowej

PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisko podleśniczego i księgowej.

Szczegółowe informacje w załączonych poniżej plikach.

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Regulamin korzystania z dróg leśnych

 

               

 

                W dniu 25.03.2020 r. weszło w życie Zarządzenie nr 12/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Koszęcin.

                Uprasza się wszystkich użytkowników dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Koszęcin o przestrzeganie zasad zawartych w Regulaminie dla bezpieczeństwa własnego i innych użytkowników oraz ochrony wspólnego dobra jakim są lasy.

Treść Regulaminu do pobrania poniżej.

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Sprzedaż choinek 2020

SPRZEDAŻ  CHOINEK

 

 

    Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin informuje, iż sprzedaż choinek będzie prowadzona wyłącznie w siedzibie nadleśnictwa (dziedziniec)  przy ulicy Sobieskiego 1 w następujących dniach:

 

 

-  16 grudnia  (środa)      2020 roku  w godzinach 1200 do 1600

-  17 grudnia  (czwartek) 2020 roku  w godzinach 1200 do 1600

 

                                                           Serdecznie zapraszamy.

 

                                                                                                                                                     

               

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Jak i kiedy pomagać zwierzętom

 

Jeśli stwierdziłeś przypadek nieumyślnego zniszczenia stanowiska lęgowego wskutek prac gospodarczych niezwłocznie powiadom o tym pracowników Nadleśnictwa Koszęcin:

 • Starszy Specjalista Służby Leśnej, Michał Sobala, tel.: 602 485 172

 • Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin, Dariusz Golis, tel.: 602 185 180

 • Sekretarz Nadleśnictwa, odpowiedzialny za informację i komunikację społeczną, Jarosław Mielczarek, tel.: 602 485 179

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

COVID-19

Mając na uwadze obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników, poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w celu minimalizacji ryzyka zakażenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 Nadleśnictwo informuje, że odwołuje wszelkie spotkania i zajęcia edukacyjne, a także inne wydarzenia z udziałem osób z zewnątrz. 

Prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jednocześnie wprowadza się zmianę w organizacji pracy biura Nadleśnictwa. Interesanci przyjmowani będą wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Kasa Nadleśnictwa Koszęcin z dniem 02.11.2020 zostaje zamknięta do odwołania.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz stosowanie się do zaleceń GIS.

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Pierwsza edycja wyścigu rowerowego „KOSZĘCIŃSKIE SZUTRY” zakończona

W sobotę – 3 października 2020 roku, odbyła się pierwsza edycja wyścigu rowerowego „KOSZĘCIŃSKIE SZUTRY”. Uczestnicy mieli do pokonania trasę o długości 47,5 km, która w większości przebiegała przez tereny leśne nadzorowane przez Nadleśnictwo Koszęcin. Dopełnieniem trasy był dwu kilometrowy odcinek dróg asfaltowych, które przebiegają przez kompleksy leśne.

     Pomimo pierwszej edycji „Koszęcińskich szutrów” zainteresowanie wyścigiem było spore – zarejestrowało się 120 uczestników, a 89 spośród nich pojawiło się na linii startu. Wszyscy zawodnicy ukończyli wyścig, w wyznaczonym limicie czasowym, który określono w regulaminie na 3,5 godziny.

    Pierwszych zawodników, oglądaliśmy na linii mety z czasami lekko przekraczającymi 1,5 godziny. Na najwyższym stopniu podium stanął – Paweł Wiendlocha (Accent Racing Team, Gliwice) z czasem – 01:34:29, który o zaledwie jedną sekundę wyprzedził Daniela Smolarza (Accent Racing Team, Błażejowice) – czas: 01:34:30. Podium uzupełnił Kamil Hajda (Sii Cycling Team, Tarnowskie Góry) z czasem: 01:39:37. Najlepszą spośród kobiet była Ewelina Wajda z Mafia Team Lubliniec, która ukończyła wyścig z czasem 02:20:38.

            Szczegółowe wyniki znajdują się <tutaj>.

     Pomysłodawcą wyścigu oraz jednym z organizatorów był Pan Janusz Kosmała z kuźni „Zoriabresk” z Koszęcina. W organizację włączyła się też Gmina Koszęcin oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koszęcinie. Również Nadleśnictwo Koszęcin brało czynny udział w organizacji oraz przebiegu imprezy, poprzez zabezpieczenie trasy wyścigu przez Straż Leśną oraz wystawienie stoiska edukacyjnego, gdzie można było zapoznać się z pracą Leśników i działalnością Lasów Państwowych na rzecz społeczeństwa, a także otrzymać pamiątkowy gadżet promujący okoliczne lasy.   

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

II edycja akcji #SadziMY

    

     Nadleśnictwo Koszęcin po raz drugi uczestniczy w tej szlachetnej inicjatywie, zainicjowanej przez Parę Prezydencką w ubiegłym roku. Tym razem dla wszystkich chętnych mieszkańców Koszęcina oraz okolic przygotowaliśmy 1 900 pięknych sadzonek naszych rodzimych drzew leśnych, gotowych do posadzenia. Były one wydawane bezpłatnie w specjalnie na tę okazję zorganizowanym stoisku przed siedzibą nadleśnictwa, a każda sadzonka zapakowana była w unikatową torebkę z ekologicznego papieru z wydrukowaną w sugestywny sposób instrukcją sadzenia. Obsługujący stoisko miejscowi leśnicy udzielali ponadto szczegółowych i fachowych porad oraz wszelkich informacji dotyczących wymagań dla poszczególnych gatunków. Pomimo panującej pandemii akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców oraz gości odwiedzających Koszęcin, o czym świadczy wydanie wszystkich przygotowanych sadzonek.

 

     W tym roku do akcji włączyli się również aktywnie artyści Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, którzy na terenie swojego zespołu pałacowo-parkowego posadzili kilkadziesiąt sadzonek buka brzozy oraz graba. Takiego wsparcia nie spodziewaliśmy się, za co serdecznie dziękujemy Dyrekcji Zespołu.

 

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

#SadziMY 2020

Dzięki inicjatywie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pierwszej Damy teraz wszyscy mogą z łatwością posadzić własne drzewo. Przyłącz się do ogólnopolskiej akcji #sadziMY i posadź własne drzewko!

Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec, drewno, tworzący domy również dla nas. Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew. Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce stale przybywa. Zajmują one już blisko jedną trzecią powierzchni naszego kraju. Drzewa są jednak potrzebne wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie.

Przyłącz się do ogólnopolskiej akcji #sadziMY i posadź własne drzewko!

 

Sadzonki będą rozdawane 18 września 2020 r. w siedzibach wszystkich  430 nadleśnictw oraz 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce. Dla wszystkich chętnych przygotowaliśmy łącznie aż milion sadzonek. 

 

Tego samego dnia akcję oficjalnie zainaugurują Prezydent RP Andrzej Duda i Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, którzy wezmą udział w odnawianiu powierzchni na terenie leśnictwa Zdroje w Nadleśnictwie Lipusz, najbardziej zniszczonym przez „huragan 100-lecia” w sierpniu 2017r.  Para Prezydencka wspólnie między innymi z pracownikami administracji publicznej, harcerzami, żołnierzami, strażakami, pracownikami Lasów Państwowych, posadzi na powierzchni blisko 6,44 ha 64 tys. nowych drzew.

Ty także możesz dołączyć do akcji #sadziMY! 18 września w Nadleśnictwie Koszęcin będą dostępne sadzonki. 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Ratowanie rezerwatu „Jeleniak-Mikuliny” – rozpoczęte

Jedynym ratunkiem dla rezerwatu jest maksymalne spowolnienie odpływu wódy oraz jej retencjonowanie, do czego przyczynią się zaplanowane do wykonania przez Nadleśnictwo prace remontowe.

Ratowanie rezerwatu „Jeleniak-Mikuliny” – rozpoczęte.

      Po kilkunastu miesiącach od podjęcia decyzji o konieczności wykonania niezbędnych robót naprawczych związanych z remontem grobli w rezerwacie przyrody „Jeleniak-Mikuliny” w dniu 13 sierpnia w siedzibie Nadleśnictwa podpisano umowę z Rejonowym Przedsiębiorstwem Melioracyjnym S.A. z Lublińca na ich wykonanie. Realizacja zaplanowanych prac jest strategicznie ważna dla zachowania celu, dla którego rezerwat został utworzony, a tym samym dla jego trwałości. Ich zakres obejmuje naprawę uszkodzonej grobli czołowej oraz budowę nowego urządzenia spustowo-piętrzącego tzw. mnicha – silnie nadwyrężonych przez powódź w 2010 roku. Naprawione zostaną również tzw. przelewy burzowe, chroniące groblę przed rozmyciem w przypadku pojawienia się nadmiaru wód, spowodowanych obfitymi opadami deszczu. Oczyszczeniu i wyprofilowaniu podlegać będą również rowy odprowadzające wodę wypływającą przez mnich oraz przelewy burzowe.

      Czasochłonna i drobiazgowa procedura przygotowania dokumentacji projektowej wynikała z konieczności przeprowadzenia przez Nadleśnictwo wszechstronnych konsultacji i uzgodnień m.in. z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach, jak również uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych. Procedura wyboru wykonawcy prac odbyła się w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, a ich realizacja prowadzona będzie pod stałym nadzorem przyrodniczym.

      Przypomnijmy, iż rezerwat został utworzony z inicjatywy miejscowych leśników w 1957 roku „dla zachowania ze względów naukowych śródleśnego torfowiska z pierwotną roślinnością, będącego zarazem miejscem lęgowym żurawi”. Aktualnie jego powierzchnia po powiększeniu w 2012 roku wynosi ponad 120 ha. Od kilku lat obserwowane jest stałe obniżanie się poziomu wody w rezerwacie, spotęgowane brakiem opadów deszczu, bezśnieżnymi zimami, nieszczelnością grobli oraz wiekowego mnicha. W efekcie tych zdarzeń oraz okoliczności w ostatnich latach można było obserwować spektakularny okresowy brak wody, doprowadzający do całkowitego jego wysuszenia, co wpłynęło zdecydowanie negatywnie na występujące tam rośliny oraz zwierzęta. Jedynym ratunkiem dla rezerwatu jest maksymalne spowolnienie odpływu wódy oraz jej retencjonowanie, do czego przyczynią się zaplanowane do wykonania przez Nadleśnictwo prace remontowe.

      Zadanie będzie realizowane w ramach programu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Regulamin korzystania z obiektów o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym

Regulamin korzystania z obiektów o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym tj. szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych, pieszo-rowerowych na terenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Koszęcin

 

 

 1. Nadleśnictwo Koszęcin nie jest organizatorem turystyki pieszej, rowerowej lub pieszo – rowerowej.   
 2. Regulamin określa warunki korzystania ze szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych, pieszo-rowerowych na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Koszęcin.
 3. Każda osoba korzystająca ze szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych, pieszo-rowerowych wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania.
 4. Szlaki turystyczne – piesze, rowerowe, pieszo-rowerowe są dostępne bezpłatnie we wszystkie dni w roku (od świtu do zmroku), za wyjątkiem okresów spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia o czym nadleśnictwo poinformuje na swojej stronie internetowej.
 5. Należy pamiętać, że na szlaku pieszym, rowerowym lub pieszo – rowerowym mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary, drzewa ścięte przez bobry itp.
 6. Na odcinkach szlaku, będącego jednocześnie drogą leśną może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują wtedy ogólne przepisy ruchu drogowego.
 7. Szlaki turystyczne – piesze, rowerowe lub pieszo-rowerowe nie są strzeżone w żaden sposób, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty mienia ponosi wyłącznie osoba korzystająca z tego miejsca.
 8. Każda osoba korzystająca ze szlaków turystycznych – pieszych, rowerowych lub pieszo-rowerowych zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających w imieniu nadleśnictwa.
 9. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaków na własną odpowiedzialność, a dzieci na odpowiedzialność opiekuna.
 10. Osobom korzystającym ze szlaków turystycznych – pieszych, rowerowych, pieszo-rowerowych zabrania się:

10.1. niszczenia infrastruktury znajdującej się wzdłuż szlaków,

10.2. użytkowania infrastruktury znajdującej się wzdłuż szlaków turystycznych niezgodnie z jej przeznaczeniem,

10.3. niszczenia zieleni,

10.4. zaśmiecania terenu,

10.5. hałasowania,

10.6. płoszenie zwierząt,

10.7. wyrzucania odpadów domowych, komunalnych i innych do koszy na śmieci bądź pozostawiania ich luzem,

10.8. puszczania luzem zwierząt domowych,

10.9. rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia lub innych urządzeń pirotechnicznychfajerwerków,

10.10. Poruszania się pojazdami mechanicznymi z wyjątkiem:

a) pojazdów służb ratunkowych,

b) pojazdów uprawnionych w ramach prowadzonej gospodarki leśnej w nadleśnictwie,

c) fragmentów szlaków będących drogami publicznymi.

 1. Należy korzystać z infrastruktury znajdującej się wzdłuż szlaków turystycznych zgodnie z jej przeznaczeniem.
 2. Podczas korzystania ze szlaków turystycznych należy mieć wzgląd na innych użytkowników znajdujących się w obrębie szlaku.
 3. W obrębie szlaków turystycznych mogą znajdować się rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z odpowiednimi służbami ratunkowymi.
 4. W obrębie szlaków turystycznych mogą znajdować się gady np. żmija zygzakowata. W przypadku ugryzienia należy niezwłocznie skontaktować się z odpowiednimi służbami ratunkowymi.
 5. W obrębie szlaków turystycznych mogą przebywać dziko żyjące zwierzęta, nie należy ich płoszyć.
 6. Osoba korzystająca ze szlaków turystycznych odpowiedzialna jest za zabrane ze sobą zwierzęta domowe w tym sprzątanie po nich.
 7. Rozpalenie ogniska w miejscach do tego wyznaczonych, możliwe jest tylko i wyłączenie po uzyskaniu zgody przez Nadleśniczego z zachowaniem formy pisemnej.
 8. Udostępnienie szlaków turystycznych do celów organizacji imprez o charakterze masowym, określa odrębne zarządzenie i może mieć miejsce wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu i uzyskaniu zgody wydanej przez Nadleśniczego z zachowaniem formy pisemnej.
 9. W przypadku grup zorganizowanych, opiekun grupy zobowiązany jest do zapoznania grupy z niniejszym regulaminem oraz poinformowania uczestników o potencjalnych zagrożeniach. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników a także odpowiada materialnie za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego zachowania.
 10. Nadleśnictwo Koszęcin nie ponosi odpowiedzialności za negatywne zdarzenia, które mogą zaistnieć w przypadku nie przestrzegania regulaminu.
 11. Nadleśnictwo Koszęcin nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące konsekwencją zdarzeń losowych – w tym działania czynników atmosferycznych.
 12. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za choroby nabyte na skutek korzystania ze szlaków turystycznych (np. choroby odkleszczowe itp.)
 13. W przypadku zauważenia lub wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby korzystając z numeru alarmowego 112 lub bezpośrednich numerów do poszczególnych służb: Policja 997, Straż pożarna 998, Pogotowie ratunkowe 999.
 14. Wszelkie uwagi użytkowników proszę zgłaszać miejscowym Leśniczym (numery podane na stronie internetowej Nadleśnictwa w zakładce KONTAKT-> LEŚNICTWA lub do biura nadleśnictwa telefonicznie 34/3524525, bądź drogą elektroniczną na adres: koszecin@katowice.lasy.gov.pl

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2020 roku, na podstawie zarządzenia nr 29/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 10 sierpnia 2020 roku.

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

ROWERY DLA LUBLINIECKIEJ POLICJI

Dnia 28.07.2020r. w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu zostały przekazane 3 rowery, które będą wykorzystywane do patrolowania terenu powiatu lublinieckiego. Zakup jednośladów został w całości sfinansowany przez Nadleśnictwa Lubliniec, Herby i Koszęcin i to na terenach tych gmin aż do jesieni, będzie można spotkać patrole rowerowe.

Policjanci w trakcie patroli rowerowych pełnią służbę w specjalnych, letnich mundurach. Będą patrolować ulice, osiedla, skwery i parki, natomiast dzielnicowi z Lublińca, Herb i Koszęcina podległe im rejony służbowe. Stróże prawa na rowerach pojawią się wszędzie tam, gdzie dojazd radiowozem jest utrudniony lub wręcz niemożliwy, a dotarcie patrolu pieszego zajęłoby więcej czasu. W czasie patrolowania przydzielonych rejonów służbowych mundurowi na rowerach będą głównie zwracać uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego zarówno przez pieszych jak i właścicieli jednośladów, a także weryfikować zgłoszenia naniesione przez użytkowników Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Stróże prawa będą sprawdzać miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do aktów wandalizmu czy innych naruszeń ładu i porządku publicznego. Rowerowe, policyjne patrole będzie można spotkać na ścieżkach rowerowych i drogach biegnących przez tereny leśne, gdzie wraz z funkcjonariuszami Straży Leśnej będą dbali o bezpieczeństwo oraz egzekwowali przestrzeganie przepisów obowiązujących na terenach leśnych. Liczymy na to, że widok mundurowych na rowerze zachęci mieszkańców powiatu lublinieckiego do aktywnego spędzania wolnego czasu, a służba pełniona w ten sposób wpłynie na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców powiatu lublinieckiego.

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Specjalistyczny sprzęt na zbiorniku wodnym w „Rysowce” w leśnictwie Piasek.

Upłynął już ponad miesiąc od rozpoczęcia przez firmę RPM S.A. z Lublińca robót związanych z przebudową zbiornika wodnego „Rysowce” w leśnictwie Piasek, które mimo znacznych trudności związanych z obfitymi opadami deszczu weszły w decydująca fazę. Po kilkunastu dniach przestoju spowodowanych wyjątkowo wysokim stanem wód opadowych, prace ruszyły pełną parą. Na placu budowy pojawił się specjalistyczny sprzęt, przystosowany do robót hydrotechnicznych w warunkach silnego uwilgotnienia terenu. Rozpoczął się spektakularny etap oczyszczania dna zbiornika oraz formowania grobli, jak również odmulania i pogłębiania rowów zasilających oraz opaskowych. Stan zaawansowania robót mogą Państwo zobaczyć na fotografiach.

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Zwiększenie powierzchni rezerwatu przyrody „Rajchowa Góra”

Starania o powiększenie rezerwatu miejscowi leśnicy przy wsparciu RDOŚ w Katowicach zainicjowali w 2018 roku.

      Pomysł ten został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody w Katowicach, uzyskując również akceptację Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, dzięki czemu udało się zwiększyć jego powierzchnię o 1,36 ha. Ochroną objęto sąsiadujący z nim drzewostan na siedlisku lasu mieszanego świeżego o analogicznych walorach przyrodniczych, jak rosnący w rezerwacie. Na mocy zarządzenia Dyrektora RDOŚ w Katowicach od 24 czerwca 2020 roku  powierzchnia chroniona to 10,31 ha.

      Znajdujący się w obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Nad Górną Liswartą, położony w Gminie Boronów, najmniejszy z 3 rezerwatów na terenie Nadleśnictwa Koszęcin – utworzony został we wrześniu 1959 roku w oparciu o zarządzenie ówczesnego Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych pozostałego lasu mieszanego naturalnego pochodzenia na zachodniej krawędzi Jury Krakowsko-Wieluńskiej. Obszar objęty ochroną wynosił wówczas 8,20 ha starodrzewia porastającego niewielkie wzniesienie (212 m n.p.m.) z dominującą sosną oraz z licznymi okazałymi bukami, dębami, świerkami, jak również wieloma cennymi i rzadkim gatunkami roślin występujących w runie. Nazwa rezerwatu wywodzi się od pustelników, którzy według miejscowych podań w zamierzchłych czasach zamieszkiwali to miejsce. Najbardziej znanym z nich był niejaki Rajch, cieszący się ogromnym szacunkiem wśród miejscowej ludności, jak również pątników pielgrzymujących na Jasną Górę za mądre rady, którymi przez długie lata im służył.

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.