Wydawca treści Wydawca treści

Ogólne

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin w obecnych granicach zostało utworzone na mocy Zarządzenia Nr 45 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 1.X.1972 roku,  z siedzibą w Koszęcinie przy ul. Sobieskiego 1.

Lasy nadleśnictwa wg. podziału administracyjnego Polski położone są w północnej części województwa Śląskiego, obejmując częściowo tereny powiatów Lubliniec i Tarnowskie Góry.

Nadleśnictwo obejmuje areał 20 114,95 ha (w tym 19 053,94 ha gruntów leśnych) – ujęty w obrębie leśnym Koszęcin.

Aktualnie Nadleśnictwo jest podzielone na 13 leśnictw.

 Nazwa leśnictwa

Powierzchnia (ha)

Kalina

1 633,87

Boronów

1 666,42

Cieszowa

1 538,78

Kamienica

1 632,54

Lipowiec

1 415,25

Koszęcin

1 556,57

Piłka

1 656,03

Strzebiń

1 545,53

Brusiek

1 607,12

Piasek

1 394,69

Kalety

1 357,28

Dyrdy

1 563,23

Zielona

1 547,64

Suma

20 114,95