Kontakt Kontakt

Siedziba PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin
PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin
34 3524525 do 7
34 3576259

ul. Sobieskiego 1

42-286 Koszęcin

p.o. Nadleśniczego
Dariusz Golis
wew. *100
Zastępca nadleśniczego
Dariusz Golis
wew. *100
Główna Księgowa
Katarzyna Sohor
wew. *611
Sekretarz
Jarosław Mielczarek
wew. *671

Dz. Gospodarki Leśnej

Marta Anioł
Specjalista SL
Tel.: wew. *335
Tomasz Loch
Specjalista SL
Tel.: wew. *336
Michał Sobala
Specjalista SL
Tel.: wew. *333
Łukasz Cierpiał
Specjalista SL
Tel.: wew. *334
Joanna Golis
Specjalista ds. sprzedaży
Tel.: wew. *331

Dz. Finansowo-Księgowy

Beata Smentek-Stężycka
Księgowa
Tel.: wew. *613
Katarzyna Gabor
Starsza księgowa
Tel.: wew. *612
Danuta Pleńkowska
Starsza Księgowa
Tel.: wew. *615
Magdalena Sohor
Księgowa
Tel.: wew. *614

Dz. Administracyjno-organizacyjny

Katarzyna Kulej
Referent
Tel.: wew. *100
Cezary Mazur
Specjalista ds. administracji
Tel.: wew. *672
Bartłomiej Brol
Specjalista ds. informatyki
Tel.: wew. *571

Dz. Kadr

Sylwia Małyska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: wew. *131

Straż Leśna

Artur Szymanek
Komendant
Tel.: wew. *221
Arkadiusz Wypchlak
Strażnik
Tel.: wew. *221

Inżynierowie Nadzoru

Krzysztof Mrówka
Inżynier Nadzoru
Tel.: wew. *219, kom. +48 451 075 853
Jacek Haładaj
p.o. Inżynier Nadzoru
Tel.: wew. *219, kom. +48 602 485 163

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Łukasz Sobusiak
Inspektor Ochrony Danych
Tel.: +48 504 343 235