Aktualności

W sobotę – 3 października 2020 roku, odbyła się pierwsza edycja wyścigu rowerowego „KOSZĘCIŃSKIE SZUTRY”. Uczestnicy mieli do pokonania trasę o długości 47,5 km, która w większości przebiegała przez tereny leśne nadzorowane przez Nadleśnictwo Koszęcin. Dopełnieniem trasy był dwu kilometrowy odcinek dróg asfaltowych, które przebiegają przez kompleksy leśne.

Oferta łowiecka

Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwie Koszęcin zaprasza myśliwych indywidualnych oraz grupy myśliwych zorganizowanych.