Lista aktualności Lista aktualności

Tymczasowy zakaz wstępu do lasu

     W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii, po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu.

 

     Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dlatego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dyrektor generalny Lasów Państwowych polecił wprowadzić okresowy zakaz wstępu - do 11 kwietnia br. włącznie. Straż Leśna będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.

     W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowiedzialne zachowanie daje nadzieję na jej skrócenie i na szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Prosimy o poważnie potraktowanie tych zakazów, w trosce o nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom.

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Regulamin korzystania z dróg leśnych

 

               

 

                W dniu 25.03.2020 r. weszło w życie Zarządzenie nr 12/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Koszęcin.

                Uprasza się wszystkich użytkowników dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Koszęcin o przestrzeganie zasad zawartych w Regulaminie dla bezpieczeństwa własnego i innych użytkowników oraz ochrony wspólnego dobra jakim są lasy.

Treść Regulaminu do pobrania poniżej.

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Obwieszczenie o konsultacjach lasów HCVF

Obwieszczenie o konsultacjach lasów HCVF.

Materiały do pobrania

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Konsultacje społeczne HCVF – PROLONGATA TERMINU

Konsultacje społeczne HCVF – PROLONGATA TERMINU
Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Bądź bezpieczny w lesie

 

 

Z UWAGI NA STAN EPIDEMIOLOGICZNY SPOWODOWANY ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONOWIRUSA SARS-CoV-2 PROSIMY O NIE GROMADZENIE SIĘ
W WIĘKSZYCH GRUPACH

NA TERENIE MIEJSC POSTOJU
I MIEJSC TURYSTYCZNYCH

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z TERENÓW LEŚNYCH

 

 

NADLEŚNICZY

NADLEŚNICTWA KOSZĘCIN

 

 

 

 

 

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

EPIDEMIA KORONAWIRUSA (SARS-COV-2)

Mając na uwadze obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników, poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w celu minimalizacji ryzyka zakażenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 Nadleśnictwo informuje, że odwołuje wszelkie spotkania i zajęcia edukacyjne, a także inne wydarzenia z udziałem osób z zewnątrz. 

Prosimy o załątwianie spraw drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jednocześnie wprowadza się zmianę w organizacji pracy biura Nadleśnictwa. Począwszy od dnia 13 marca interesanci przyjmowani będą wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz stosowanie się do zaleceń GIS.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Koszęcin weekendową stolicą tradycyjnego powożenia 2019

Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Śląska odbywający się już piaty raz z rzędu w urokliwym Zespole Pałacowo-Parkowym przy siedzibie Zespołu Pieśni i tańca „ŚLASK” przyciągnął rzesze miłośników i pasjonatów koni. Mieliśmy okazje podziwiać unikatowe powozy i historyczne zaprzęgi, jak również uroczych dżentelmenów i piękne damy w stylowych strojach. Tegoroczna V edycja Konkursu odbywającą się w dniach 9-11 sierpnia miała szczególny charakter, z uwagi na prezentacje w ramach programu „Niepodległa” – rekonstrukcji historycznego pokazu i wystawy historycznych zaprzęgów konnych. Wydarzeniu temu towarzyszyły również: wieczór polskiej pieśni niepodległościowej i ułańskiej, odczyty i prelekcje okolicznościowe oraz warsztaty  rekonstrukcji i renowacji zabytkowych pojazdów konnych. Najwięcej emocji wzbudziła parada-korso historycznych zaprzęgów po ulicach Koszęcina.

    W Konkursie, którego najważniejszą częścią była próba terenowa, swoich sił spróbowało 21 zaprzęgów z kilku krajów Europy. Jej celem było przejechania bez punktów karnych specjalnie wyznaczonej kilkunastokilometrowej trasy z 5 przeszkodami naturalnymi i sztucznymi. Zgodnie z regulaminem na jej pokonanie przewidziano ściśle określony czas. Część terenowa przejazdu odbywała się leśnymi drogami przez malownicze bory sosnowe naszego nadleśnictwa.

      Nie zabrakło również akcentów leśno-łowieckich, jakże bliskich odbywającemu się wydarzeniu, mianowicie w pałacowym parku na stoiskach Nadleśnictwa Koszęcin można było rozsmakować się w potrawach z dziczyzny w ramach projektu „Dobre z lasu”, jak również sprawdzić swoją wiedzę przyrodniczą. Tradycyjnie już sobotni wieczór uświetnił plenerowy koncert Zespołu „ŚLĄSK”. Gościem specjalnym tegorocznej edycji była wybitna aktorka teatralna i filmowa Pani Krystyna Tkacz, która zaszczyciła nas zwiedzając z zaciekawieniem zabytkowy budynek nadleśnictwa. 

     Warto przypomnieć, iż od pierwszej edycji Konkursu tj. od 2015 roku jej współorganizatorami jest RDLP Katowice oraz Nadleśnictwo Koszęcin.

Tekst: JM.

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Film instruktażowy

 

Zintegrowany System Zagospodarowania Lasu w Kierunku Ochrony Upraw i Młodników Przez Zwierzynę Płową

 

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Narada Techniczno – Gospodarcza

Główną tematyką Narady było podsumowanie działalności Nadleśnictwa w kończącym się – 10-cio letnim - okresie gospodarczym oraz omówienie stanu koszęcińskich lasów

     W dniu 20 listopada b.r. w sali narad, w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin, odbyła się Narada Techniczno – Gospodarcza, zwołana w celu podsuwania dwuletnich już prac nad opracowaniem Projektu Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa na kolejny okres gospodarczy – tj. lata 2020 – 2029.

     Narada o uroczystym charakterze cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięli w niej udział pracownicy Nadleśnictwa Koszęcin, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach (zamawiającego opracowanie) i Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie (wykonawcy prac) a także się przedstawiciele Jednostek Samorządów Terytorialnych, Służb Publicznych, organizacji pozarządowych, szkół leśnych i stowarzyszeń – współpracujących na co dzień z Nadleśnictwem.

     Główną tematyką Narady było podsumowanie działalności Nadleśnictwa w kończącym się – 10-cio letnim - okresie gospodarczym oraz omówienie stanu koszęcińskich lasów, którym odznaczają się one w tej chwili. Warto wspomnieć, iż prowadzona gospodarka jak i osiągnięty stan lasów czy innych składników majątku Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa został oceniony jako bardzo dobry przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach!

     Równoległe nastąpiło omówienie wyników prac związanych z przygotowaniem Projektu Planu Urządzenia Lasu na lata 2020 – 2029. Biuro Urządzenia Lasu przedstawiło wyniki inwentaryzacji stanu lasu wraz z wnioskami, które wynikają z zebranych danych. W końcu zreferowano wybrane aspekty opracowanego Projektu Planu - między innymi zmiany numeracji oddziałów, podział na leśnictwa, intensyfikację użytkowania rębnego. Omówiono również „Program Ochrony Przyrody” dla Nadleśnictwa oraz „Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Planu Urządzenia Lasu”.

     W swoim koreferacie Nadleśniczy Nadleśnictwa Koszęcin zaakceptował założenia i szczegóły projektu Planu oraz podziękował wszystkim zaangażowanym w jego opracowanie.

     Szczególnym momentem kończącym Naradę było podziękowanie skierowane przez Z-cę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – Huberta Wiśniewskiego, do Kierownika Drużyny Urządzeniowej – Piotra Pilcha, który oddając na ręce koszęcińskich leśników Projekt Planu Urządzenia Lasu kończy swoją - ponad 42 letnią – karierę w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Choinki Nadziei z przedszkolakami

            W dniu 19 grudnia 2019 roku pracownicy Nadleśnictwa Koszęcin wraz z dzieciakami z przedszkola u Cioci Mariolki w Koszęcinie udali się do Domu Pomocy Społecznej w ramach ogólnopolskiej akcji „Choinki nadziei”.

            Celem powyższej akcji jest kształtowanie szlachetnych i otwartych postaw wobec osób starszych, niepełnosprawnych lub wykluczonych społecznie, które często pozbawione są serdecznego kontaktu z innymi, co w okresie świątecznym szczególnie boli.

            Podczas wizyty wspólnie ubierano Bożonarodzeniowe drzewko pochodzące z koszęcińskich lasów oraz śpiewano świąteczne piosenki.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Konsultacje społeczne projektu Planu Urządzenia Lasu

Wyłożenie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w przedsięwzięciach z zakresu ochrony środowiska

 

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznej wiadomości:

„Projektu Planu Urządzenia Lasu”

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia, iż w dniach od  23 grudnia 2019 roku do 13 stycznia 2020 roku w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin oraz RDLP w Katowicach (w Zespole ds. Urządzania Lasu) zostanie wyłożony do publicznych konsultacji projekt Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa na lata 2020‑2029 opracowany wg stanu na 01.01.2020 r.

 

Wyłożenie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w przedsięwzięciach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz treścią wytycznych zawartych w Instrukcji Urządzania Lasu z 2011 r. wprowadzonej Zarządzeniem Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Instrukcji Urządzania Lasu.

 

W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby, podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowania. Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 13 stycznia 2020 roku na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach,

ul. św. Huberta 43/45,

40-543 Katowice.

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

                                              

Dokumenty w formie elektronicznej są do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa oraz w siedzibie RDLP w Katowicach (w Zespole ds. Urządzania Lasu).

Dokumenty opisowe (Elaborat, POP, POŚ) w formie elektronicznej (pdf) są zamieszczone na stronie internetowej RDLP w Katowicach w zakładce „Urządzanie lasu” - link: http://www.katowice.lasy.gov.pl/urzadzanie-lasu

 

 

Dyrektor RDLP w Katowicach

   Arkadiusz Wojciechowicz  

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Ratowanie rezerwatu „Jeleniak-Mikuliny”

W ramach programu pn. „Adaptacja lasów i leśnictwa do zmian klimatu do roku 2020”

                Już od kilku lat nadleśnictwo boryka się z problemem utrzymania odpowiedniego stanu wody na terenie rezerwatu przyrody „Jeleniak-Mikuliny”, na co decydujący wpływ mają bezśnieżne zimy, narastający deficyt opadów, jak również nieszczelna grobla oraz niesprawny mnich. Sytuacja na bieżąco monitorowana jest również przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Katowicach, której ustawowym zadaniem jest zarządzanie rezerwatem. Taki stan rzeczy w dłuższej perspektywie może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w strukturze siedlisk rezerwatu. W związku z powyższym Nadleśnictwo w porozumieniu z RDOŚ rozpoczęło  w lutym 2019 roku procedurę związaną z opracowaniem koncepcji przeprowadzenia naprawy grobli czołowej, jak również budowy nowego mnicha. Dzięki staraniom nadleśnictwa projekt został wpisany do zintegrowanego programu, realizowanego przez Dyrekcję Generalna Lasów Państwowych  pn.  „Adaptacja lasów i leśnictwa do zmian klimatu do roku 2020” i uzyska dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.

                Kilkumiesięczne prace, podzielone na etapy wymagały  szczegółowych wizji lokalnych, jak również drobiazgowych uzgodnień z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ). Instytucja ta jest zakładem Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, powołanym przez Dyrektora Generalnego LP, w celu inicjowania, koordynacji i zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków unijnych i funduszu leśnego w jednostkach PGL LP.

                Aktualnie trwa końcowa faza kameralnych prac projektowych, natomiast rozpoczęcie właściwych prac zaplanowano na jesień 2020 roku.

O dalszych szczegółach dotyczących realizacji inwestycji będziemy informować na bieżąco.

 

Link do artykułu na stronie internetowej RDOŚ w Katowicach: http://katowice.rdos.gov.pl/uratuja-rezerwat

 

 

Średnia (0 Głosy)


Dodaj komentarz
Krzysztof
Gdyby nadleśnictwo nie wyciągało desek z mnicha to i problemów z utrzymaniem chociażby niskiego poziomu wody by nie było. Zobaczymy ile lat potrwa regeneracja Rezerwatu. Obym się mylił, ale niektórych gatunków chociażby ważek chyba już nie odzyskamy. Ptaków na Mikulinach niema już od lat, dobrze że Jeleniak dawał im troche podmokłego terenu. Czasy świetności Rezerwat ma za sobą, ale wiadomo: przyroda nie lubi pustki i prędzej czy później, o ile będzie woda, będziemy mogli cieszyć nasze zmysły niesamowitymi spektaklami przyrody. Mimo żalu ze sposobu w jaki traktowany był Rezerwat przez nadleśnictwo w poprzednich latach, życzę powodzenia w pracach remontowych, oby trwało to krótko i z niewielką szkodą dla walorów przyrodniczych Rezerwatu.
Zamieszczone 26.01.20 18:50.

Lasy Państwowe na 4 Śląskim Festiwalu Nauki

Leśnicy prezentowali z dumą najnowsze osiągnięcia i metody w produkcji szkółkarskiej oraz programy rozwojowe Lasów Państwowych.

       „Mam nadzieję, że dzięki takiemu festiwalowi nauka jest bliżej was” – tymi słowami prof. Ryszard Koziołek otworzył tegoroczną edycję Festiwalu w  Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, który do współpracy w tej materii zaprosił wiele ośrodków akademickich, instytucji oraz samorządów z południowej Polski. W dniach 26-27 stycznia na ponad 200 stanowiskach pokazowych zwiedzający mogli zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami współczesnej nauki i techniki. Przestrzeń wystawienniczą podzielono na strefy  m.in. techniki, nauk ścisłych, medycyny i zdrowia, klimatu i elektromobilności oraz przyrody. Właśnie w tej ostatniej znalazło się stanowisko Lasów Państwowych reprezentowane przez Nadleśnictwo Koszęcin oraz Rudy Raciborskie. Leśnicy prezentowali z dumą najnowsze osiągnięcia  i metody w produkcji  szkółkarskiej oraz programy rozwojowe Lasów Państwowych. Odwiedzający mogli wiele usłyszeć o wdrożonych pilotażowo Leśnych Gospodarstwach Węglowych oraz retencjonowaniu wody w lasach. Spośród wielu znanych osobistości nasze stanowisko odwiedzili m.in. eurodeputowany prof. Jerzy BUZEK oraz Dyrektor warszawskiego ZOO – dr Andrzej KRUSZEWICZ.

Wg informacji uzyskanych od organizatorów - Festiwal odwiedziło ok 50 tys. gości.

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Uwaga! Odwołane imprezy i zajęcia w Nadleśnictwach RDLP w Katowicach

Z uwagi na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, postanowiliśmy odwołać na terenie RDLP w Katowicach zajęcia i imprezy zaplanowane w marcu i na początku kwietnia.

Oto szczegółowy ich wykaz (stan na 12 marca godz. 13.00), który w razie potrzeby będzie aktualizowany

Nadleśnictwo Andrychów

12 marca 2020 r. Spotkanie Koordynatora rejonu hodowlanego Żabi Kraj z przedstawicielami Kół Łowieckich – miejsce: biuro Nadleśnictwa Andrychów.

Nadleśnictwo Chrzanów

28 marca 2020 r. Sadzenie drzew przez członków Szkolnych Kół Krajoznawczych Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddziału w Chrzanowie – miejsce: teren leśnictwa Piła Kościelecka.

Nadleśnictwo Katowice

Odwołuje wszystkie akcje sadzenia lasu, które miały odbywać się w marcu 2020 roku.

Z uwagi na rozwojową i nieprzewidywalną sytuację związaną z trybem postępowania z koronawirusem w Polsce odwołanie wszystkich akcji sadzenia drzew w lasach na terenie Nadleśnictwa Katowice obowiązuje również w kwietniu 2020 roku.

Do odwołania Nadleśnictwo zawiesza zajęcia w Leśnej Sali Edukacyjnej przy Nadleśnictwie Katowice ul Kijowska 37b oraz zajęć na wszystkich Ścieżkach Dydaktycznych w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Katowice.

Nadleśnictwo Prudnik

  • 4 kwietnia 2020 r. Akcja odnowieniowa. „Kronodrzewko” – współorganizator -firma Malta-Decor Sp. z o.o -  Miejsce: leśnictwo Markowice.

Nadleśnictwo Wisła

  • Do 25 marca 2020 r. włącznie zostają zamknięte: Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej oraz wstrzymana działalność edukacyjna Wolierowej Hodowli Głuszca i Karpackiego Banku Genów, (Jaworzynka) zarówno dla grup zorganizowanych jak i dla turystów indywidualnych.
  • Do 25 marca 2020 r. włącznie zostały także odwołane zajęcia cykliczne w LOEE w Istebnej tj.: Szkółka malarska Iwony Konarzewskiej;  Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś”; Stowarzyszenie Istebniański Uniwersytet Senioria; Zespół „Istebna”; Kółko szachowe.

Nadleśnictwo Zawadzkie

  • 14 marca 2020 r. Rajd „Zamek Kąty 2020” – współorganizacja z PTTK –miejsce: Letnia Leśna Izba Edukacyjno-Turystyczna w leśnictwie Dębie
  • 24 marca 2020 r. Rajd Śladami Leśniczówek Nadleśnictwa Zawadzkie –miejsce: Nadleśnictwo Zawadzkie

Nadleśnictwo Złoty Potok

22 kwietnia 2020 r. Zajęcia edukacyjne – miejsce: Częstochowa, Miejskie Przedszkole nr 16

Szanowni Państwo

Nie jest to łatwy czas dla nas wszystkich, ale wierzymy, że spokój, opanowanie i przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia pozwoli na skuteczną walkę z wirusem.

Dziękujemy za zrozumienie.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - PALIWA 2020

Koszęcin, 31.12.2019 r.

Zn. spr.: SA.422.1.2019.CM

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowania przetargowym na realizację zadania pn.:

 

„Dostawa paliw (tankowanie pojazdów) dla pojazdów będących własnością PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin w roku 2020” w następujących ilościach:

a) olej napędowy (ON) – 12000 litrów

b) benzyna silnikowa Pb 95 – 2200 litrów

c) AdBlue (płyn katalityczny dodatek do ON) – 300 litrów

 

Zamawiający działając w oparciu o Zarządzenie nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictw Koszęcin z dnia 12.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na realizację zadania pn.: „Dostawa paliw (tankowanie pojazdów) dla pojazdów będących własnością PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin w roku 2020”: benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego (ON) oraz dodatku katalitycznego do ON – preparatu AdBlue, w następujących ilościach: 

a) olej napędowy (ON) – 12000 litrów

b) benzyna silnikowa Pb 95 – 2200 litrów

c) AdBlue (płyn katalityczny dodatek do ON) – 300 litrów

 

- zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Handlowe PAK-OIL Sp. z o.o., ul. Dolna 2, 42-283 Boronów

 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 ważna oferta złożona przez:

1. Przedsiębiorstwo Handlowe PAK-OIL Sp. z o.o., ul. Dolna 2, 42-283 Boronów

            Wartość oferty brutto: 71 195,00 zł, w tym VAT: 13 211,59

            Zaproponowane upusty do 1 litra zatankowanych paliw:

            4% do ON

            4% do Benzyny bezołowiowej PB 95

            4% do preparatu katalitycznego AdBlue

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Konkurs na Wieczernikową Choinkę

XII Edycja Konkursu na Wieczernikową Choinkę rozpoczęta

            W dniu 20 grudnia na Jasnej Górze rozpoczął się XII Konkurs na Wieczernikową Choinkę. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, przedszkoli i ośrodków szkolno-wychowawczych archidiecezji częstochowskiej. Zadaniem uczestników jest przygotowanie ozdób choinkowych i udekorowanie wylosowanego drzewka, które Lasy Państwowe zgodnie z wieloletnią tradycją przekazują na Jasną Górę. Choinki pochodziły z czterech nadleśnictw (Gidle, Herby, Kłobuck, Złoty Potok) wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Pracownicy RDLP przygotowali i podarowali własnoręcznie zrobione ozdoby świąteczne a Nadleśnictwo Koszęcin przekazało bombki z logo Lasów Państwowych i hasłem kampanii „DLA LASU, DLA LUDZI”, które zawieszono na każdym bożonarodzeniowym drzewku.

Najładniej udekorowane drzewko wybiorą jasnogórscy pielgrzymi, którzy w okresie świątecznym nawiedzać będą Jasną Górę. Corocznie na świąteczne dekoracje oddawanych jest ponad 40 tysięcy głosów – również wiernych z zagranicy.

            Tegoroczny konkurs, jak podkreśla rzecznik Jasnej Góry o. Sebastian Matecki, ma wymiar symboliczny ponieważ czterdzieści drzewek przypomina o wizycie papieża Jana Pawła II na Jasnej Górze w 1979 roku.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Uroczyste przekazanie choinki na Jasnej Górze

Nadleśnictwo Koszęcin uczestniczyło w uroczystościach, przekazując do dekoracji bombki z logo Lasów Państwowych i hasłem kampanii „DLA LASU, DLA LUDZI”

            W dniu 16 grudnia 2019 roku przed szczytem Jasnej Góry, odbyło się uroczyste przekazanie i dekoracja drzewka bożonarodzeniowego. Ponad 16- metrowa choinka przyjechała na Jasną Górę z Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski (RDLP Radom).

            Przekazanie choinki poprzedziła Msza św. w Kaplicy Matki Bożej, którą odprawił przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra a homilię wygłosił o. Jan Poteralski.

            Na uroczystość przybyli m.in.: Andrzej Matysiak – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Marek Szary – zastępca dyrektora RDLP w Radomiu, oraz Arkadiusz Wojciechowicz dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

            Również Nadleśnictwo Koszęcin uczestniczyło w uroczystościach, przekazując do dekoracji bombki z logo Lasów Państwowych i hasłem kampanii „DLA LASU, DLA LUDZI”.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

„III Koszęcińska Dycha” – w lasach Nadleśnictwa Koszęcin

Ponad 300 zawodników wyruszyło do walki o swój najlepszy wynik

            Już po raz trzeci bieg przełajowy „Koszęcińska Dycha” zawitał w lasach Nadleśnictwa Koszęcin. Dokładnie 30 listopada 2019 roku o godzinie 12:00, ponad 300 zawodników wyruszyło do walki o swój najlepszy wynik.

            Pogoda w dniu biegu była dość łaskawa dla zawodników, ale opady deszczu dzień wcześniej spowodowały, że na trasie pojawiły się miejsca z błotem a mostki po porannych przymrozkach stały się śliskie. Te dodatkowe „atrakcje” nie przeszkadzały zawodnikom, wręcz przeciwnie – wszyscy na mecie stwierdzili, że była to najlepsza trasa w historii „Koszęcińskiej Dychy”.    

Podczas biegu pracownicy Nadleśnictwa Koszęcin, wystawiali swoje stoisko edukacyjne, gdzie promowano Lasy Państwowe a w szczególności piękne Koszęcińskie lasy. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, zarówno wśród biegaczy oraz ich rodzin, które bardzo energetycznie dopingowały swoich bliskich. Na pamiątkę wizyty w Koszęcińskich lasach, rozdawano gadżety edukacyjne oraz broszury informacyjne z działalności leśników na rzecz społeczeństwa.  

Na koniec imprezy Dyrektor Biegu, Wójt Gminy Koszęcin oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Koszęcin pogratulowali i wręczyli nagrody dla zwycięzców poszczególnych kategorii biegowych.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Spotkanie dla nauczycieli w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin

Podczas spotkania pracownicy nadleśnictwa i Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie przedstawili zainteresowanym oferty edukacyjne

          W dniu 28 listopada 2019 roku, Nadleśnictwo Koszęcin wspólnie z Ośrodkiem Edukacyjnym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie, zorganizowało spotkanie dla nauczycieli, celem którego było omówienie zagadnień związanych z edukacją ekologiczną i przyrodniczo – leśną a także wymiana doświadczeń i nawiązywanie nowych współpracy pomiędzy instytucjami.

 Podczas spotkania pracownicy nadleśnictwa i Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie przedstawili zainteresowanym oferty edukacyjne oraz zaprezentowali walory przyrodnicze wykorzystywane w działalności edukacyjnej. Po przedstawieniu prezentacji, był czas na dyskusje oraz wymianę doświadczeń.

Ciekawym akcentem na zakończenie spotkania było zwiedzanie zabytkowej siedziby Nadleśnictwa Koszęcin. Oczywiście największe wrażenie, na uczestnikach będących pierwszy raz w budynku nadleśnictwa, zrobiły wystawy historyczno – przyrodnicze zlokalizowane w piwnicach.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Uczniowie z Włoch i Grecji z wizytą w Nadleśnictwie Koszęcin

W dniu 21 października 2019 roku, Nadleśnictwo Koszęcin gościło uczniów z Włoch            i Grecji, którzy w ramach realizacji programu ERASMUS +, przyjechali z wizytą do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koszęcinie.

Podczas spotkania, gości poznali historię budynku, obejrzeli wystawy historyczno-przyrodnicze i zapoznali się z pracą leśników oraz poznali walory przyrodnicze okolicznych lasów.  

Wizyta w Nadleśnictwie zakończyła się warsztatami plastycznymi, gdzie każdy mógł pomalować zwierzątka wykonane z masy gipsowej.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.
Wyświetlanie 1 - 20 z 123 rezultatów.