Lista aktualności Lista aktualności

Przedterminowe zakończenie przebudowy zbiornika wodnego „Rysowce”

Zbiornik po przebudowie uzyskał powierzchnię 1,59 ha lustra wody, a jego pojemność przy maksymalnym napełnieniu to 19600 m3

 

 

            W drugiej dekadzie stycznia br. Wykonawca robót – RPM Spółka Akcyjna z Lublińca, poinformował Nadleśnictwo o zakończeniu robót związanych z przebudową wielofunkcyjnego zbiornika wodnego, znanego pod lokalną nazwą „Rysowce” w leśnictwie Strzebiń (wcześniej leśnictwo Piasek). Przypomnijmy, iż realizacja zadania o wartości przekraczającej 1,0 mln zł obejmującego kompleksowe oczyszczenie czaszy zbiornika z osadów, renowację rowów opaskowych, wymianę mnicha spustowego oraz przebudowę grobli rozpoczęła się na początku czerwca 2020 roku. Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o pozwolenie na budowę, wymagało wcześniejszego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego z Wód Polskich, jak również uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach. Ponadto zgodnie z wymogami decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wydanej przez Wójta Gminy Koszęcin, prace od samego początku były wykonywane pod stałym nadzorem przyrodniczym.

            Roboty przebiegały bardzo sprawnie, mimo obfitych opadów deszczu, które kilkukrotnie uniemożliwiły ich normalny przebieg, powodując nieplanowane przestoje. Jednak mimo tych przeszkód, dzięki wyjątkowej logistyce oraz sprawności Wykonawcy udało się zrealizować zadanie z 3 miesięcznym wyprzedzeniem. Czynności związane z odbiorem końcowym zostały zakończone pod koniec stycznia br. Zbiornik po przebudowie uzyskał powierzchnię 1,59 ha lustra wody, a jego pojemność przy maksymalnym napełnieniu to 19600 m3. Aktualnie trwa procedura uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, którą wydaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

            Realizacja inwestycji była możliwa dzięki znacznemu wsparciu uzyskanemu w ramach programu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, współfinansowanemu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przy współudziale środków własnych Lasów Państwowych.

 

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.