Lista aktualności Lista aktualności

Zwiększenie powierzchni rezerwatu przyrody „Rajchowa Góra”

Starania o powiększenie rezerwatu miejscowi leśnicy przy wsparciu RDOŚ w Katowicach zainicjowali w 2018 roku.

      Pomysł ten został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody w Katowicach, uzyskując również akceptację Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, dzięki czemu udało się zwiększyć jego powierzchnię o 1,36 ha. Ochroną objęto sąsiadujący z nim drzewostan na siedlisku lasu mieszanego świeżego o analogicznych walorach przyrodniczych, jak rosnący w rezerwacie. Na mocy zarządzenia Dyrektora RDOŚ w Katowicach od 24 czerwca 2020 roku  powierzchnia chroniona to 10,31 ha.

      Znajdujący się w obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Nad Górną Liswartą, położony w Gminie Boronów, najmniejszy z 3 rezerwatów na terenie Nadleśnictwa Koszęcin – utworzony został we wrześniu 1959 roku w oparciu o zarządzenie ówczesnego Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych pozostałego lasu mieszanego naturalnego pochodzenia na zachodniej krawędzi Jury Krakowsko-Wieluńskiej. Obszar objęty ochroną wynosił wówczas 8,20 ha starodrzewia porastającego niewielkie wzniesienie (212 m n.p.m.) z dominującą sosną oraz z licznymi okazałymi bukami, dębami, świerkami, jak również wieloma cennymi i rzadkim gatunkami roślin występujących w runie. Nazwa rezerwatu wywodzi się od pustelników, którzy według miejscowych podań w zamierzchłych czasach zamieszkiwali to miejsce. Najbardziej znanym z nich był niejaki Rajch, cieszący się ogromnym szacunkiem wśród miejscowej ludności, jak również pątników pielgrzymujących na Jasną Górę za mądre rady, którymi przez długie lata im służył.

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.