Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwie Koszęcin zaprasza myśliwych indywidualnych oraz grupy myśliwych zorganizowanych.

Na terenie OHZ Nadleśnictwa Koszęcin organizowane są polowania na następujące gatunki zwierząt łownych:

Jeleń

Sarna

Dzik

Lis

Jenot

Borsuk

Kuny

Norka Amerykańska

Tchórz

Dzikie Gęsi

Dzikie Kaczki

Gołąb Grzywacz

Słonka

Łyska

Osobą do kontaktu w sprawie oferty łowieckiej jest mgr inż. Michał Sobala

Tel. 34 3524 525 do 7 wew. *333

Tel kom: +48 602 485 172