Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwie Koszęcin zaprasza myśliwych indywidualnych oraz grupy myśliwych zorganizowanych.

Nadleśnictwo Koszęcin zaprasza na polowania indywidualne dla myśliwych krajowych będących członkami Polskiego Związku Łowieckiego na dziki, jelenie byki, jelenie-cielęta, lisy oraz jenoty na terenie obwodu nr 71 stanowiącego Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Piłka”. Istnieje możliwość ryczałtowego rozliczania organizacji polowań, gdzie w stawce zawarta jest opłata za organizację polowania, postrzelenie zwierzyny, poszukiwanie postrzałków oraz pozyskane trofea, z wyłączeniem jeleni byków (tj. pozyskanych trofeów jeleni byków oraz postrzelenia jeleni byków, które to rozliczane są wg obowiązującej oferty cenowej RDLP w Katowicach z pełnym zakresem świadczeń). W ramach ww. opłaty ryczałtowej organizator zabezpiecza osobę podprowadzającą, transport tusz pozyskanej zwierzyny na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Koszęcin, poszukiwanie postrzałków, całokształt prac związanych z przygotowaniem tusz do transportu tj. ściąganie i patroszenie zwierzyny oraz koszty opracowania dokumentacji. Zainteresowani myśliwi proszeni są o kontakt co najmniej na tydzień przed zakładanym terminem polowania.

 

Osobą do kontaktu w sprawie oferty łowieckiej jest:

Michał Sobala

e-mail: michal.sobala@katowice.lasy.gov.pl

Tel.: 34 3524 525 do 7 wew. *333

Tel kom: +48 602 485 172

 


POLOWANIE ZBIOROWE METODĄ SZEWDZKĄ

Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Piłka” Nadleśnictwa Koszęcin oferuje organizację polowania komercyjnego dla myśliwych krajowych metodą szwedzką.

Polowanie 1-dniowe składające się z 2 dużych miotów dla grupy 25 myśliwych na zwierzynę grubą. Oferujemy profesjonalną obsługę (odprawę, rozprowadzenie myśliwych, transport zwierzyny, uroczysty pokot i preparację trofeów), posiłki w przerwie między pędzeniami oraz po polowaniu. Do pozyskania przewidujemy jelenie: byki (4 sztuki do 3,49 kg w ryczałcie), łanie i cielaki, dziki, oraz drapieżniki. Termin do indywidualnego ustalenia na przełomie października i listopada. Ryczałtowy koszt organizacji polowania 31 250 zł brutto.
Polowanie będzie organizowane na podstawie umowy z myśliwym reprezentującym grupę.

Zgłoszenia zainteresowanych grup prosimy kierować na adres: koszecin@katowice.lasy.gov.pl

Kontakt w sprawie szczegółów:
Michał Sobala, tel.: 602 485 172
Tomasz Nier, tel.: 602 485 245