Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe w Nadleśnictwie Koszęcin

Północna część Nadleśnictwa Koszęcin znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą.

 

Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą położony jest na obszarze zlewni rzek Warty (w dorzeczu górnej Liswarty) i częściowo Małej Panwi, stanowiących dopływy rzeki Odry. Utworzony został w grudniu 1988 roku Rozporządzeniem Nr 28/98 Wojewody Częstochowskiego z dnia 21.12.1998 roku (Dz. Urz. Woj. Częst. nr 25/98, poz. 269). Obecnie funkcjonuje na podstawie Rozporządzenia Nr 55/08 Wojewody Śląskiego z 25 sierpnia 2008 r. Powołany został przede wszystkim dla zachowania kompleksów leśnych oraz łąk śródleśnych wraz z szata roślinną, a szczególnie roślinami chronionymi i rzadkimi zbiorowiskami roślinnymi. W granicach parku znajduje się ok. 12 600 ha gruntów leżących w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Koszęcin, w tym 7567,75  ha gruntów własności Skarbu Państwa będących w zarządzie nadleśnictwa.