Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody w Nadleśnictwie Koszęcin

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Koszęcin zarejestrowanych jest 57 pomników przyrody (z czego 44 pomniki zlokalizowane są na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Koszecin), w tym:

·         56 pomników przyrody ożywionej:

- 43 pojedyncze drzewa

- 9 grup drzew

- 4 stanowiska roślinności chronionej

·         1 pomnik przyrody nieożywionej:

- 1 pojedynczy głaz

Na przedmiotowym obszarze w formie pomników przyrody chronione są łącznie 92 sztuki drzew, reprezentujące następujące 10 rodzimych gatunków:

·         buk zwyczajny – 12 szt.

·         cis pospolity – 2 szt.

·         dąb bezszypułkowy – 2 szt.

·         dąb szypułkowy – 56 szt.

·         jodła pospolita – 1 szt.

·         klon jawor – 2 szt.

·         lipa drobnolistna – 8 szt.

·         lipa szerokolistna – 2 szt.

·         sosna pospolita – 6 szt.

·         wierzba krucha – 1 szt.