Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody w Nadleśnictwie Koszęcin

Na terenie Nadleśnictwa Koszęcin zlokalizowano łącznie 41 pomników przyrody ożywionej i nieożywionej: w tym 31 pojedynczych drzew, 5 grup drzew, 4 powierzchniowe pomniki przyrody (płaty roślinności) oraz 1 głaz narzutowy. Stan zdrowotny chronionych drzew jest różny, uwarunkowany wiekiem i wpływem czynników biotycznych i abiotycznych.